Рішення та протокол другого плинарного засідання 42 сесії від 22 серпня 2018 року